Light Waves Dark Skies (2016)

co-produced by Pontardawe Arts Centre

“…intelligent and poetic […]a sensitive and beautifully innovative treatment of a familiar theme.”

British Theatre Guide

Two parents pack up their lives and drive away from the roaring sea that stole their child. To escape the memories that water stirs, they flee inland and look to the night sky, seeking solace in the darkness. But with every salty tear they shed, the sea calls them back. They can’t escape.

Two parents trying to cope by starting again; but as memories come flooding back, emotions swell and relationships get caught in the undertow.

Light Waves Dark Skies is a new work by We Made This, exploring the beauty and power of light and water, and our place in the universe amongst the stars.

——————————————————————————————-
Mae dau riant yn hel eu pac ac yn gyrru ymhell o’r môr rhuadwy a ddygodd eu plentyn. Er mwyn dianc rhag yr atgofion y mae dŵr yn eu cynhyrfu, maent yn ffoi i’r mewndir ac yn edrych tuag at wybren y nos, yn chwilio am gysur yn y tywyllwch. Ond gyda phob deigryn hallt sy’n disgyn mae’r môr yn eu galw’n ôl. Ni allant ddianc.

Mae’r ddau riant yn ceisio ymdopi drwy ddechrau o’r newydd; ond wrth i’r atgofion lifo’n ôl, mae’r emosiynau’n codi a chydberthnasau’n cael eu dal yn yr islifau.

Mae Light Waves Dark Skies yn waith newydd gan We Made This, sy’n archwilio harddwch a phŵer golau a dŵr, a’n safle ni yn y bydysawd ymhlith y sêr.

 

Light Waves Dark Skies is supported by Arts Council of Wales, Pontardawe Arts Centre, Creu Cymru, Mess up the Mess & WalesLab, National Theatre Wales’ artist development initiative.

We Made This: Matt Ball, Katie Bingham, Paul Burgess, Catherine Dyson, Jacqui George, Sam Jones, Gwawr Loader, Connor Lovejoy, Cis O’Boyle, Nia Skyrme & Morgan Thomas

Performers/ Perfformwyr: Catherine Dyson, Gwawr Loader & Morgan Thomas

Director/ Cyfarwyddwr: Matt Ball

Designer/ Cynllunydd: Paul Burgess

Lighting Designer/Cynllunydd Goleuo: Connor Lovejoy

Sound Designer /Cynllunydd Sain: Sam jones

Producer/ Cynhyrchydd: Nia Skyrme